Seas of Heaven

"Elke ware schepping verandert het inzicht, de eisen en de behoeften van de tijd en komt in botsing met nog heersende eisen en behoeften uit vorige perioden. Een schepping moet dus de plaats veroveren in plaats van te beantwoorden aan de geldende eisen en de noodzakelijkheid", zei Architect Gerrit Rietveld. 

In 'Seas of heaven’ heb ik geprobeerd om mijn dystopische visie op de toekomst vast te leggen in een enigszins verontrustend droomlandschap: op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand, maar als je verder kijkt, zie je embryo’s die in een schelp groeien, en de man en vrouw die op het punt staan de liefde te bedrijven zijn niet ingelogd. In de taferelen zitten dus referenties naar een wereld in transformatie, waarbij natuurlijkheid terrein verliest.

 Ik heb mijn werk onder water gezet: terwijl water het begin is van al het leven, ziet ‘Seas of Heaven’ eruit alsof het ondergedompeld is, in een vat met formaldehyde. Het doel van het werk is om te spelen met het onbehagen van de kijker, en het wellicht om te zetten in een gevoel van nieuwsgierigheid.

Op basis van het citaat van Rietveld leverden 31 kunstenaars een onverwachte, bijzondere bijdrage aan voor de expositie ‘De zielenroerselen van de kunstenaar’ in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort (22/10 - 08/11 2020). Daarbij ligt de nadruk op het experiment.

 

Seas of heaven, Love + Seas of heaven, Birth

'Seas of Heaven' beter bekijken online?
Bezoek mijn site vlvi.nl/seas-of-heaven-love of vlvi.nl/seas-of-heaven-birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.