Van Lieshout VI is het pseudoniem dat ik gebruik met betrekking tot mijn kunst. Ik vind het belangrijk dat de tijd waarin ik leef zich weerspiegeld in m'n werk. Daardoor zijn de digitale camera en de computer mijn gereedschap. Op de computer schets ik zoals op papier, in de snelheid waarin ik denk en doe. Daarbij laat ik me verrassen en maak ik gebruik van iedere keer weer vernieuwde technieken en mogelijkheden. De poëtische beelden die dit oplevert, exposeer ik regelmatig.

Ik vind het leuk om fotografisch en digitaal te experimenteren, maar toch gebruik ik (soms) in de nabewerking ook 'oude' materialen zoals olieverf en (olie)pastelkrijt. Hierdoor is mijn werk een mix van beide geworden, zoals ik inmiddels zelf ook half virtueel en half in real life besta.

Ik ben er trots op om tot de generatie mensen te behoren die is opgegroeid zonder computer. En als eerste participerend onderdeel te zijn van een gedigitaliseerde maatschappij. Ik zie de ontwikkelingen binnen de informatiesamenleving als een logisch en onomkeerbaar proces (dat staat los van of ik er ook blij mee ben).

Belangrijke thema’s in mijn werk zijn: verwondering, verontrusting, natuur/vergankelijkheid.
De laatste tijd heb ik me veel bezig gehouden met vragen omtrent de 'maakbaarheid van het bestaan' in onze westerse cultuur. In het verlengde daarvan word ik steeds geprikkeld door de vraag: wat is succes, hoe verhouden winnaars en verliezers zich tot elkaar.

Van Lieshout VI is lid van Landelijk Kunstenaars Genoodschap Galerie De Ploegh in Amersfoort.

Mail voor meer informatie: vanlieshout.visuele.ideeen@gmail.com

werk en werken zijn ook te zien op mijn website of in mijn Behance-portfolio