Van Lieshout VI is het pseudoniem dat ik gebruik met betrekking tot mijn kunst. In mijn werk wil ik de huidige tijd weerspiegelen. Ik vind het bijzonder dat ik tot de generatie mensen behoor die nog geleefd, gedacht en gewerkt heeft zonder computer, om daarna te participeren in een digitale wereld. Ik hou van experimenteren. Steeds veranderende (digitale) ontwikkelingen en technieken zorgen voor voeding. Toch gebruik ik dikwijls ook ‘oude’ materialen zoals olieverf en (olie)pastelkrijt, bijvoorbeeld in nabewerkingen. Hierdoor is mijn werk een mix van beide, zoals ik zelf ook half virtueel en half in real life besta.

Mijn werk is moeilijk in een hokje te plaatsen, omdat ik me steeds laat leiden door wat mij op een bepaald moment het meest bezighoudt. Zo heb ik me verdiept in het thema ‘medicijn en maakbaarheid’. Daarbij heb ik onderzocht waar grenzen liggen, hoe wij met medicijngebruik omgaan en wat voor een consequenties dat heeft voor ons als individu en als samenleving (lees en bekijk hierover meer in mijn portfolio). Het heeft geresulteerd in een aantal zeer diverse werken (2D/3D).
 
De kern van mijn autonome werk is meestal echter fotografie, die ik als basis gebruik voor verder experiment en bewerking. Ik benader elk beeld apart en laat me inspireren en leiden door het onderwerp. Ik ga aan de slag met elementen die reeds in het beeld aanwezig zijn en die ik wil benadrukken. Meestal is een kleine ingreep al voldoende. Zo wijzig ik vaak slechts de kleuren en schep daarmee een nieuwe context.
 
Belangrijke thema’s die steeds terugkeren in mijn werk zijn verwondering en verontrusting, vergankelijkheid en de (huidige) tijd.

 

Van Lieshout VI is lid van Landelijk Kunstenaars Genootschap De Ploegh in Amersfoort.

Mail voor meer informatie: suzan@vlvi.nl

werk en werken zijn ook te zien op mijn website of in mijn Behance-portfolio